Welkom bij PrO Huismanstraat

Wij werken met het onderwijsconcept Big Picture waarbij de leerling centraal staat. Uitgangspunt is de passie van de leerling. Elke leerling heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan (IOP). In overleg wordt dit plan minstens 3 keer per schooljaar beoordeeld en aangepast. Elke klas heeft een eigen mentor en werkt in kleine klassen van ongeveer 15 leerlingen.

The Big Picture

Bij "Big Picture" is het belangrijkste idee dat leren het beste gaat als je het met je hart doet. Dat je heel veel kunt bereiken als je gelooft dat je het kunt. En je er voor wilt inzetten. Bij Big Picture noemen ze dat Passie. De leerlingen van Praktijkonderwijs (12-18 jaar) kunnen extra steun bij het ontdekken van hun passie goed gebruiken. De steun van hun ouders en van hun mentor. Een goede relatie tussen school en ouders is daarbij een voorwaarde. Samen met hen neemt de leerling verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leerproces. In de school en in de echte wereld. De leerling leert respect hebben voor zichzelf en anderen. Leerlingen met een passie om iets te bereiken, hebben minder kans op schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Meer kans op succeservaringen. Meer kans op het vinden van een baan.

     
Home